Lær at tackle kroniske smerter

Kurset handler om hverdagen med kroniske smerter, og henvender sig til mennesker, der ønsker at tilegne sig mestringsteknikker til en bedre hverdag med smerter.

 Temaer på kurset

  • Redskaber til at håndtere frustration, træthed, social isolation og dårlig søvnkvalitet
  • Træning til at forbedre og vedligeholde styrke, fleksibilitet og udholdenhed
  • Rigtig brug af medicin
  • Effektiv kommunikation med familie, venner og sundhedspersonale
  • Sund kost
  • Fysisk aktivitet og hvile
  • Vurdering og valg af nye behandlingsformer

Praktisk information Kurset består af 6 moduler a 2½ time. Kurset er gratis. Instruktørerne på kurset er mennesker med kroniske smerter, der har været på uddannelse i konceptet.

Tilmelding til Birgitte Mørch Bagger, Sundhedsfaglig medarbejder, tlf. 73768887, mail: bmb@aabenraa.dk

 

Kontaktperson

Birgitte Mørch Bagger, sundhedsfaglig medarbejder
Tlf.: 7376 8887 - bmb@aabenraa.dk