Kræftrehabilitering

”Hverdag med kræft”
Aabenraa Kommunes Sundhedscenter tilbyder et forløb til voksne borgere, der har eller har haft en kræftsygdom.

Henvisning sendes via REF01/XREF15  eller elektronisk korrespondance til hjemmesygeplejen, Aabenraa Kommune med overskriften ”sundhedscenter”  til lokationsnummer 5790000174003.

Forløbet bliver sammensat efter behov og ønsker og kan indeholde:

  • fysisk træning på hold
  • diætvejledning
  • Søvnvejledning
  • ”Netværket”- et åbent forum, hvor deltagerne udveksler erfaringer, og hvor de sundhedsfaglige medarbejdere kommer med faglige oplæg efter ønske og behov
  • mindfulness
  • coaching
  • praktisk madlavning
  • vægtstop
  • rygestop
  • individuel vejledning

Den fysiske træning tilbydes både i Rødekro og Padborg.

Nogle af modulerne foregår i fællesskab med borgere, der er tilmeldt forløb for henholdsvis KOL, diabetes type 2 eller hjertesygdom.

Når Sundhedscenteret har modtaget henvisningen, indkaldes borgeren til en individuel samtale hos en sundhedsfaglig medarbejder. Ved samtalen planlægges borgerens forløb.

Kontaktperson

Anette Anker Sundhedsfaglig medarbejder
aa@aabenraa.dk tlf. 7376 8649