Lær at tackle kronisk sygdom

Kurset er en patientuddannelse, der henvender sig til borgere på tværs af diagnoser og deres pårørende. Kurset bygger på kognitiv indlæringspsykologi og indeholder træning af mestringsstrategier.

Formålet med kurset er at give deltagerne redskaber til at tackle hverdagen med en kronisk sygdom – og derigennem øge livskvaliteten.

Kurset bygger på det princip, at patienter underviser medpatienter efter et struktureret undervisningsmateriale. Det betyder, at kurset ledes af instruktører, der selv har en kronisk sygdom og er blevet uddannet og certificeret i at undervise efter dette koncept.

Kurset løber over 6 x 2½ time. Deltagelse er gratis.

Temaer på kurset:

  • At genkende symptomer.
  • Fysisk aktivitet
  • Kommunikation
  • •At sætte mål – lave handleplan
  • Gode kostvaner
  • Mestring af træthed og smerte
  • Problemløsning

Programmet udbydes under licens fra Komiteen for Sundhedsoplysning.
Aabenraa Kommunes Sundhedscenter afholder kurset efter behov.
Der kræves ingen henvisning.

Læs vores folder - Lær at tackle angst og depression her. 

Kontaktperson

Birgitte Mørch Bagger Sundhedsfaglig medarbejder
bmb@aabenraa.dk tlf. 7376 8887