Metabolisk syndrom

Egen læge kan henvise borgere med metabolisk syndrom, og dermed øget risiko for udvikling af livsstilssygdomme, til Sundhedscentret mhp. vægttab. Borgeren indkaldes til en samtale, hvor det afklares hvilke af Sundhedscentrets tilbud der er relevante for den enkelte.

Sundhedscentret kan f.eks.tilbyde:

  • Vægtstopforløb i gruppe inklusiv praktisk madlavning
  • Individuel  tilrettelagt kost og motionsvejledning med henblik på vægttab.
  • Hjælp til at komme i gang med fysisk aktivitet

Henvisning sendes via elektronisk  korrespondance eller Ref01 Sygehushenvisning til lokationsnummer 5790000174003.


Kriterierne for at henvise på baggrund af metabolisk syndrom er:
BMI over 30 eller
Taljemål over 80 for kvinder og over 94 for mænd.

Herudover skal mindst to af følgende være opfyldt:

Triglycerid  over 1,7 mmol/l

HDL-kolesterol under 1,0 mmol/l for mænd
  Under1,2 mmol/l for kvinder

Blodtryk  Systolisk BT over 130 mmHG 
  eller
  Diastolisk BT over 85
  eller
  I antihypertensiv behandling

Fastaplamaglucose over 5,6 mmol/l
  eller
HbA1c  5,7-6,4 % (39-46 mmol/mol)