Overvægt

Egen læge kan henvise overvægtige borgere til vægtstoprådgivning i sundhedscentret, når lægen fagligt vurderer, at borgeren kan drage nytte af Sundhedscentrets tilbud. Den henviste borger indkaldes til en samtale, hvor det afklares, hvilke af sundhedscentrets tilbud der er relevante for den enkelte. Sundhedscentret kan bl.a. tilbyde:

  • Vægtstopforløb i grupper
  • Individuel tilrettelagt kost- og motionsvejledning med henblik på vægtstop
  • Vejledning til at komme i gang med fysisk aktivitet

Henvisning sendes via REF01/XREF15  eller elektronisk korrespondance til hjemmesygeplejen, Aabenraa Kommune med overskriften ”sundhedscenter”  til lokationsnummer 5790000174003.