Overvægt

Egen læge kan henvise overvægtige borgere til vægtstoprådgivning i sundhedscentret, når lægen fagligt vurderer, at borgeren kan drage nytte af Sundhedscentrets tilbud. Den henviste borger indkaldes  til en samtale, hvor det afklares, hvilke af sundhedscentrets tilbud der er relevante for den enkelte. Sundhedscentret kan bl.a. tilbyde:

  • Vægtstopforløb i gruppe inklusiv praktisk madlavning
  • Individuel  tilrettelagt kost og motionsvejledning med henblik på vægttab
  • Hjælp til at komme i gang med fysisk aktivitet

Henvisning sendes via elektronisk  korrespondance eller Ref01 Sygehushenvisning til lokationsnummer 5790000174003.