Rygestop

Det er muligt at få hjælp til at blive røgfri på et rygestopforløb arrangeret af Sundhedscenteret eller apoteket.

Der kan henvises via en elektronisk korrespondance eller via Ref01 Sygehushenvisning til lokationsnummer 5790000174003.

Det er muligt at deltage på hold eller få et individuelt forløb.

Rådgiveren arbejder ud fra Kræftens Bekæmpelseskoncept. 

Er man storryger kan der i særlige tilfælde gives tilskud til 8 ugers brug af rygestopmedicin. Tilskuddet vil blive givet ud fra en individuel vurdering hos en rygestoprådgiver.  

Kontaktperson

Anne Birgit Riis Gram, sundhedsfaglig medarbejder
Tlf.: 7376 8888 - abrii@aabenraa.dk

 

Kontakt Anne Birgit Riis på abrii@aabenraa.dk og få at vide, hvor tilbuddet kører lige nu. Tilmelding kan ske her på siden under ”Online tilmelding”.