Kræftrehabilitering

”Hverdag med kræft”

Aabenraa Kommunes Sundhedscenter tilbyder et forløb til voksne borgere, der har eller har haft en kræftsygdom.

Henvisningen foregår via sygehus-/hospitalsafdeling eller gennem egen læge. 

Forløbet bliver sammensat efter behov og ønsker og kan indeholde:

  • fysisk træning på hold
  • diætvejledning
  • ”Netværket”- et åbent forum, hvor deltagerne udveksler erfaringer, og hvor de sundhedsfaglige medarbejdere kommer med faglige oplæg efter ønske og behov
  • mindfulness
  • coaching
  • praktisk madlavning
  • vægtstop
  • rygestop
  • individuel vejledning
  • Søvnkursus

Den fysiske træning tilbydes både i Rødekro og Padborg.

Nogle af modulerne foregår i fællesskab med borgere, der er tilmeldt forløb for henholdsvis KOL, diabetes type 2 eller hjertesygdom.

Når Sundhedscenteret har modtaget henvisningen, indkaldes borgeren til en individuel samtale hos en sundhedsfaglig medarbejder. Ved samtalen planlægges borgerens forløb.

For yderligere oplysninger kontakt sundhedsfaglig medarbejder Anette Anker på telefon 7376 8888 eller på mail aa@aabenraa.dk